اخبار و مقالات در مؤسسه ثمین حساب سینا

بدون عکس
۲۸, شهریور , ۱۳۹۵ توسط مدیر

برگ متمم تشخیص مالیات  چیست؟

مطابق با ماده ۱۵۷ ق.م.م مرور زمان مالیاتی ۵ سال است.

سازمان امور مالیاتی در هر زمان تنها می تواند تا ۵ سال قبل از تاریخ جاری رو در صورت وجود شواهد جدید مورد بررسی قرار دهد.

بدون عکس
۲۸, شهریور , ۱۳۹۵ توسط مدیر

بخشنامه شماره : ۲۰۱/۸۷۸/۷۱۱۳
تاریخ : ۱۳۸۲/۲/۲۱

موضوع : ممنوعیت مشاوره مالیاتی. کارکنان سازمان امور مالیاتی

به قرار اطلاع برخی همکاران عضو سازمان متبوع با وجود اشتغال در این سازمان. در ساعات غیراداری در شرکتها و سایر موسسات تجاری قبول خدمت مینمایند.

بدون عکس
۷, خرداد , ۱۳۹۵ توسط مدیر

ماده۵۴ مكرر ق م م – الحاقي ۱۳۹۴
واحدهاي مسكوني واقع در شهرهاي با جمعيت بيش از يكصدهزار نفر كه به استناد سامانه ملي املاك و اسكان كشور (موضوع تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر اين قانون) به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول ماليات معادل ماليات بر اجاره به شرح زير خواهند شد:

بدون عکس
۱۳, فروردین , ۱۳۹۵ توسط مدیر

هیئت وزیران در جلسه ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ موافقت کرد:

۱- سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیات بنگاه های تولیدی که در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ اصل بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نمایند با رعایت قانون مالیات های مستقیم اقدام نماید.

برای دانلود کلیه مفاد این مصوبه می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید.

لینک دانلود

بدون عکس
۲۴, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد های سالهای ۹۳ و ۹۴ در صورت تایید اتحادیه های صنفی مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش

بدون عکس
۲۳, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه)و دستی و نمونه «اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ اصلاحی مصوب» ۳۱۵۴/۴/۱۳ قانون مالیات های مستقیم

بدون عکس
۲۱, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

تفاوت حق‌العمل‌کار و دلال

حق‌العمل‌کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب و دستور دیگری معلاملاتی را کرده و در مقابل اجرتی دریافت می‌دارد. حق‌العمل‌کاری با وکالت و نمایندگی فرق دارد زیرا در وکالت و نمایندگی نماینده یا وکیل به نام موکل یا آمر خود عمل می‌کند ولی در حق‌العمل‌کاری اغلب حق‌العمل‌کار نام آمر را کتمان می‌کند و حتی طرف معامله نمی‌داند که معامله برای کیست و فقط حق‌العمل‌کار را در مقابل خو می‌شناسد.

بدون عکس
۱۹, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

دفتر درآمد و هزینه ( دفتر مشاغل ) صاحبان مشاغل
آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴

بدون عکس
۱۱, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

مالیات وکلا و مشاوران حقوقی

– برابر ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم و با توجه به ذکر نام مشمولین بند ( ب ) ماده ۹۶ قانون مذکور ، وکلا و مشاوران حقوقی مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند .

بدون عکس
۱۱, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

موارد رد دفاتر :
ماده ۲۰) تخلف از تكاليف مقرر در اين آئين نامه در موارد زير موجب رد دفاتر ميباشد :

۱- در صورتي كه دفاتر ارائه شده از پلمب خارج شده و يا فاقد يك يا چند برگ باشد.
۲- عدم ثبت يك يا چند فعاليت مالي در دفاتر به شرط احراز.

12