اخبار و مقالات در مؤسسه ثمین حساب سینا

Bime
۱۳, فروردین , ۱۳۹۵ توسط مدیر

دستمزد مشاغل سال ۱۳۹۵ در فایل زیر موجود است و می توانید آن را دانلود نمائید.

در این فایل کلیه فعالیت های شغلی آمده است.

لینک دانلود

Bime
۱۱, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

همه چیز درباره‌ی فرانشیز در خدمات بیمه
فرانشیز تلفظ فرانسوی franchise است و در تعریف به مبلغی از خسارت تعیین شده گفته می‌شود که به عهده بیمه‌گذار بوده و بیمه‌گر (شرکت بیمه ) نسبت به آن تعهدی ندارد. ریشه این واژه لاتین است و به معنی معافیت و چشم پوشی میباشد. در اصطلاح فنی بخشی از خسارت است که در قرارداد فیمابین بیمه گر و بیمه گذار قید میگردد ، در زمان پرداخت مبلغ خسارت بیمه گر مبلغ خسارت را پس از کسر فرانشیز به بیمه گذار پرداخت مینماید. فرانشیز تقریباً در تمام انواع بیمه مطرح است.

Bime
۱۱, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

مرخصی و انواع آن:
مرخصي عبارت است از حقي که براي کارگر در ترک کار براي روزهاي غيرتعطيل در نظر گرفته شده است.
براي همه ما پيش مي آيد که به سبب بيماري و يا کارهاي پيش بيني شده و يا پيش بيني نشده شخصي ناچاريم محل کار را براي مدتي ترک کنيم؛ در اين حالت اگر ترک کار به سبب اموري غير از بيماري باشد، نوع مرخصي استحقاقي و اگر به دليل وقوع بيماري باشد، نوع مرخصي استعلاجي ناميده مي شود.

Bime
۷, دی , ۱۳۹۴ توسط مدیر

ماده ۸۶ قانون بیمه تامین اجتماعی
کمک‌ عائله‌مندی‌ منحصراً تا دو فرزند بیمه‌ شده‌ پرداخت‌ می‌شود مشروط‌ بر آنکه‌:
۱ـ بیمه‌ شده‌ حداقل‌ سابقه‌ پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ هفتصدوبیست‌ روز کار را داشته‌ باشد.
۲ـ سن‌ فرزندان‌ او از هجده‌ سال‌ کمتر باشد و یا منحصراً به‌ تحصیل‌ اشتغال‌ داشته‌ باشند تا پایان‌ تحصیل‌ یا در اثر بیماری‌ یا نقص‌ عضو طبق‌ گواهی‌ کمیسیون‌ پزشکی‌ موضوع‌ ماده‌ ۹۱ این‌ قانون‌ قادر به‌ کار نباشند. میزان‌ کمک‌ عائله‌مندی‌ معادل‌ سه‌ برابر حداقل‌ مزد روزانه‌ کارگر ساده‌ در مناطق‌ مختلف‌ برای‌ هر فرزند در هر ماه‌ می‌باشد.

Bime
۷, دی , ۱۳۹۴ توسط مدیر

ماده ۸۵ قانون بیمه تامین اجتماعی
به‌ بیمه‌ شده‌ زن‌ یا مرد که‌ برای‌ اولین‌ بار ازدواج‌ می‌کند مبلغی‌ معادل‌ یکماه‌ متوسط‌ مزد یا حقوق‌ با رعایت‌ شرایط‌ زیر به‌ عنوان‌ کمک‌ ازدواج‌ پرداخت‌ می‌شود:
۱ـ در تاریخ‌ ازدواج‌ رابطه‌ استخدامی‌ او با کارفرما قطع‌ نشده‌ باشد.
۲ـ ظرف‌ پنج‌ سال‌ قبل‌ از تاریخ‌ ازدواج‌ حداقل‌ حق‌ بیمه‌ هفتصدوبیست‌ روز کار را به‌ سازمان‌ پرداخته‌ باشد.
۳ـ عقد ازدواج‌ دایم‌ بوده‌ و در دفتر رسمی‌ ازدواج‌ به‌ ثبت‌ رسیده‌ باشد.
تبصره‌ ۱ـ مزد یا حقوق‌ متوسط‌ موضوع‌ این‌ ماده‌ عبارت‌ است‌ از جمع‌ دریافتی‌ بیمه‌ شده‌ ظرف‌ دوسال‌ قبل‌ از ازدواج‌ که‌ به‌ مأخذ آن‌ حق‌ بیمه‌ پرداخت‌ شده‌ است‌ تقسیم‌ بر ۲۴٫
تبصره‌ ۲ـ در صورتی‌ که‌ طرفین‌ عقد ازدواج‌ واجد شرایط‌ مذکور در این‌ ماده‌ باشند کمک‌ ازدواج‌ به‌ هر دو نفر داده‌ خواهد شد.

Bime
۱۸, آبان , ۱۳۹۴ توسط مدیر

  مصوب ۳/۴/۱۳۵۴  با اعمال آخرین اصلاحات

  فصل اول – تعاریف – کلیات

ماده۱: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد