اخبار و مقالات در مؤسسه ثمین حساب سینا

بدون عکس
۲۵, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

نظر به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه دوره چهارم(فصل زمستان) سال ۱۳۹۴ با تعطیلات نوروز و با توجه به درخواست های مؤدیان محترم نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مؤدیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، بنا به اختیار حاصل از قانون و مقررات مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

بدون عکس
۲۴, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

اعمال معافیت مالیاتی در عملکرد های سالهای ۹۳ و ۹۴ در صورت تایید اتحادیه های صنفی مبنی بر نصب و استفاده از صندوق های مکانیزه فروش

بدون عکس
۲۳, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

آیین نامه اجرایی مربوط به نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه)و دستی و نمونه «اظهارنامه مالیاتی و نیز نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات موضوع ماده ۵۹ اصلاحی مصوب» ۳۱۵۴/۴/۱۳ قانون مالیات های مستقیم

Kar-Taavon
۲۱, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

عیدی و پاداش کارگرانی که در طول سال با کارفرما قطع رابطه میکنند به چه ترتیب محاسبه میشود؟

کارکنانی که در طول سال از خدمت مستعفا، اخراج، بازنشسته و یا به نحوی از انحا رابطه آنان با کارگاه قطع میشود، به نسبت مدت کارکرد محق دریافت عیدی و پاداش سالانه خواهند بود.

kar-taavon
۱۹, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

در نشست شورای عالی کار با توافق بر سر افزایش ۱۴درصدی حقوق انجام شد.

با این حساب حداقل حقوق کارگران که در سال ۹۴ ، مبلغ ۷۱۲۴۲۵تومان بود با افزایش ۱۴درصدی ، به ۸۱۲۱۶۵ تومان در سال ۹۵ افزایش می‌یابد.
حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۵روزانه ۲۷۰۷۲۲ ریال تعیین شد.

Bime
۱۱, اسفند , ۱۳۹۴ توسط مدیر

کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید.
‌ماده ۴۵ :
کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
‌الف – موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد

بدون عکس
۲۴, دی , ۱۳۹۴ توسط مدیر

ماده ۱۰۵ – جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي از منابع مختلف درايران يا خارج ازايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف وكسر معافيت هاي مقرر به استثناي مواردي كه طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد ( ۲۵ %) خواهند بود.

بدون عکس
۱۲, آذر , ۱۳۹۴ توسط مدیر

در قانون مالیات های مستقیم کلیه اشخاص حقیقی شامل ۳ بند مختلف هستند. این تقسیم بندی در ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم درج شده است.

Bime
۱۸, آبان , ۱۳۹۴ توسط مدیر

  مصوب ۳/۴/۱۳۵۴  با اعمال آخرین اصلاحات

  فصل اول – تعاریف – کلیات

ماده۱: به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی، همچنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی و سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تأمین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می‌شود، تشکیل می‌گردد

Kar-Taavon
۱۰, آبان , ۱۳۹۴ توسط مدیر

فصل۳- شرایط کار

۳-۱- حق‌السعي

ماده ۳۴
كليه دريافتهاي قانوني كه كارگر به اعتبار قرارداد كار اعم از مزد يا حقوق، كمك عائله مندي، هزينه هاي مسكن، خوابار، اياب وذهاب، مزاياي غيرنقدي، پاداش افزايش توليد، سود سالانه و نظاير آنها دريافت مي‌نمايد را حق السعي مي‌نامند.

12