بدون عکس
۲۸, شهریور , ۱۳۹۵, در بخش حسابداری مقالات مقالات حسابداری

مفقود شدن دفاتر قانونی:

بر اساس ماده ۱۳ آئین نامه تحریر دفاتر قانونی تبصره ۳

در مواردی که دفاتر موضوع این آیین نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی و یا به عللی خارج از اختیار مودی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف سی روز دفاتر جدید امضاء، پلمب و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تاخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

طبق بند ۶ ماده ۲۰ (موارد رد دفاتر) :

در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳ این آیین نامه در مواردی که دفاتر مزبور به ادعای مؤدی از دسترس وی خارج شده باشد و غیراختیاری بودن موضوع مورد تاییداداره امور مالیاتی ذیربط قرار نگیرد موجب رد دفاتر و مشمول بند ۳ ماده ۹۷ خواهد شد.

درباره شرکت
مؤسسه حسابداری و خدمات مالی ثمین حساب سینا با داشتن کادری مجرب و حرفه ای آماده ارائه خدمت به تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه تماس با ما مراجعه بفرمائید.

برچسب ها : , , , , ,